Skip to main content

Show filters

Hide filters

projekt budynku o niemal zerowym zużyciu energii

Description

Description

Zasady projektowania i budowania, zgodnie z którymi ilość energii netto zużywanej przez budynek jest równa ilości energii ze źródeł odnawialnych wytworzonej przez sam budynek. Pojęcie to odnosi się do konstrukcji samopodtrzymujących.