Skip to main content

Show filters

Hide filters

wyciągać wnioski z wyników badań rynku

Description

Description

Analizować, wyciągać wnioski i przedstawiać główne obserwacje z wyników badań rynku. Sugerować potencjalne rynki, ceny, grupy docelowe lub inwestycje.