Skip to main content

Show filters

Hide filters

przepisy dotyczące dobrostanu zwierząt

Description

Description

Granice prawne, kodeksy postępowania zawodowego, krajowe i unijne ramy prawne oraz procedury prawne dotyczące pracy ze zwierzętami i organizmami żywymi, zapewniające ich dobrostan i zdrowie.

Scope note

National and EU legislation relevant to occupation, regulatory body and codes of conduct. This may include animal welfare. , health and safety, risk assessment requirements and codes of conduct, especially in the areas of animal welfare, health and public health, food and environmental safety in relation with clients.

Powiązania