Skip to main content

Show filters

Hide filters

stosować myślenie systemowe i design thinking

Description

Description

Stosować proces łączenia metod myślenia systemowego z projektowaniem ukierunkowanym na człowieka, aby rozwiązywać złożone problemy społeczne w innowacyjny i zrównoważony sposób. Takie podejście jest najczęściej stosowane w praktykach innowacji społecznych, które koncentrują się w mniejszym stopniu na projektowaniu samodzielnych produktów i usług, a w większym na projektowaniu złożonych systemów usług, organizacji lub polityk, które przynoszą wartość całemu społeczeństwu.