Skip to main content

Show filters

Hide filters

badać mikroklimat budynków

Description

Description

Badać odpowiednie rozwiązania w zakresie warunków mikroklimatycznych w budynkach w celu zapewnienia odpowiedzialnego zużycia energii i komfortu cieplnego. Rozważać pasywne strategie projektowania, uwzględniające m.in. światło dzienne, pasywne chłodzenie, naturalne chłodzenie, inercję cieplną, ogrzewanie energią słoneczną.

Powiązania