Skip to main content

Show filters

Hide filters

przekazywać informacje na temat wodoru

Description

Description

Przekazywać organizacjom i osobom poszukującym alternatywnych paliw energetycznych informacje na temat kosztów, korzyści i negatywnych aspektów stosowania wodoru. Informować o kwestiach wymagających uwzględnienia przy rozważaniu wprowadzenia rozwiązań wodorowych.

Powiązania