Skip to main content

Show filters

Hide filters

utylizować odpady powstające w procesie cięcia

Description

Description

Usuwać potencjalnie niebezpieczne odpady wytworzone w procesie cięcia, takie jak wióry, złom i kawałki, sortować je według przepisów oraz sprzątać miejsce pracy.

Powiązania