Skip to main content

Show filters

Hide filters

prowadzić badania naukowe

Description

Description

Angażować się w tworzenie koncepcji lub tworzenie nowej wiedzy poprzez formułowanie pytań badawczych, prowadzenie badań, ulepszanie lub rozwijanie koncepcji, teorii, modeli, technik, oprzyrządowania, oprogramowania lub metod operacyjnych oraz poprzez stosowanie metod i technik naukowych.

Powiązania