Skip to main content

Show filters

Hide filters

strategie planowania terenów zielonych

Description

Description

Wizja władz dotycząca korzystania z przestrzeni zielonej. Obejmuje ona cele, które mają zostać osiągnięte, zasoby, metody, ramy prawne i czas potrzebny na osiągnięcie tych celów.