Skip to main content

Show filters

Hide filters

przedstawiać argumenty prawne

Description

Description

Przedstawiać argumenty prawne podczas rozprawy sądowej lub negocjacji bądź w formie pisemnej po rozprawie na temat wyniku i wyroku, aby uzyskać jak najlepszy rezultat dla klienta lub zapewnić wykonanie decyzji. Przedstawiać te argumenty w sposób zgodny z przepisami i wytycznymi oraz dostosowany do specyfiki sprawy.