Skip to main content

Show filters

Hide filters

nadzorować kontrolę jakości

Description

Description

Monitorować i zapewniać jakość dostarczanych towarów lub świadczonych usług poprzez nadzorowanie, czy wszystkie czynniki produkcji spełniają wymogi jakościowe. Nadzorować kontrole i badania produktów.

Powiązania