Skip to main content

Show filters

Hide filters

przeprowadzać kontrole szczelności czynnika chłodniczego

Description

Description

Przeprowadzać kontrole wycieków czynnika chłodniczego w urządzeniach chłodniczych, klimatyzacyjnych lub pompach ciepła w celu upewnienia się, że nie ma wycieków czynnika chłodniczego z danego układu przy użyciu metody bezpośredniej i pośredniej.