Skip to main content

Show filters

Hide filters

przepisy regulujące higienę środków spożywczych

Description

Description

Zbiór krajowych i międzynarodowych przepisów w zakresie higieny środków spożywczych i bezpieczeństwa żywności, np. rozporządzenie (WE) nr 852/2004.

Powiązania