Skip to main content

Show filters

Hide filters

energia jądrowa

Description

Description

Wytwarzanie energii elektrycznej poprzez wykorzystanie reaktorów jądrowych i konwersję energii uzyskanej z jądra atomowego w reaktorach, w których powstaje ciepło. Następnie ciepło wytwarza parę, która może zasilać turbiny parowe w celu wytwarzania energii elektrycznej.