Skip to main content

Show filters

Hide filters

wykorzystywać uczenie maszynowe

Description

Description

Stosować techniki i algorytmy, które są w stanie wydobyć najważniejsze informacje z danych, uczyć się na ich podstawie oraz przedstawiać prognozy, służące do optymalizacji programów, dostosowywania aplikacji, rozpoznawania wzorców i filtrowania oraz używane w mechanizmach wyszukiwawczych i systemach wizyjnych.