Skip to main content

Show filters

Hide filters

przeprowadzać kontrolę statku

Description

Description

Przeprowadzać kontrolę statków w celu zapewnienia ich skutecznego i bezpiecznego działania. Zapewniać zgodność statku i jego wyposażenia z przepisami.

Etykieta synonimiczna

przeprowadzać kontrolę okrętu