Skip to main content

Show filters

Hide filters

prowadzić pomiary pod wodą

Description

Description

Przeprowadź pomiary podwodne, aby zmierzyć i zmapować podwodną topografię i morfologię zbiorników wodnych, aby pomóc w planowaniu projektów akwakultury, budowie konstrukcji morskich i eksploracji zasobów naturalnych.

Powiązania