Skip to main content

Show filters

Hide filters

przestrzegać przepisów regulujących kwestie związane z opieką zdrowotną

Description

Description

Przestrzegać regionalnych i krajowych przepisów dotyczących zdrowia regulujących stosunki między dostawcami, płatnikami, sprzedawcami z sektora opieki zdrowotnej i pacjentami, oraz świadczenie opieki zdrowotnej.

Powiązania