Skip to main content

Show filters

Hide filters

zarządzać danymi

Description

Description

Zarządzanie wszystkimi rodzajami zasobów danych w całym ich cyklu życia poprzez sporządzanie profili danych, profilowanie, normalizację, rozstrzyganie kwestii tożsamości, czyszczenie, usprawnianie i badanie sprawozdań finansowych. Zapewnienie, aby dane były adekwatne do zakładanych celów, z wykorzystaniem specjalistycznych narzędzi ICT w celu spełnienia kryteriów dotyczących jakości danych.

Etykieta synonimiczna

korzystać z narzędzi zapewniania jakości danych

zarządzać zasobami danych

zarządzać wszystkimi rodzajami danych

zarządzać cyklem życia danych

administrować danymi

zarządzanie zasobami danych

administracja danymi

Powiązania