Skip to main content

Show filters

Hide filters

przeprowadzać studia wykonalności dotyczące kogeneracji

Description

Description

Przeprowadzać ewaluację i ocenę potencjału w zakresie kogeneracji. Przeprowadzać znormalizowane badania w celu określenia wymogów technicznych, regulacji i kosztów. Oszacowywać zapotrzebowanie na energię elektryczną i ciepło, a także niezbędną akumulację ciepła w celu określenia możliwości zastosowania kogeneracji za pomocą krzywych obciążenia i krzywych czasu trwania obciążenia oraz prowadzić badania naukowe wspierające proces podejmowania decyzji.