Skip to main content

Show filters

Hide filters

współpracować z zainteresowanymi stronami w ramach wiodących obszarów sztuki społecznej

Description

Description

Współpraca z wybranym zespołem, gromadzącym artystów z innych dyscyplin, koordynatora mediacyjnego i/lub pracowników służby zdrowia, fizjoterapeutów i pracowników wsparcia w dziedzinie kształcenia itp., w celu maksymalizacji oddziaływania programu sztuki dla społeczności. Należy jasno określić wspólne role i ocenić ich wyniki jako całość, uwzględniając podejście refleksyjne w swojej praktyce.