Skip to main content

Show filters

Hide filters

analizować odporność materiałów na obciążenia

Description

Description

Analiza zdolności materiałów do radzenia sobie ze obciążeniami spowodowanymi przez temperaturę, obciążenia, ruch, wibracje i inne czynniki, przy wykorzystaniu wzorów matematycznych oraz symulacji komputerowych.