Skip to main content

Show filters

Hide filters

przeprowadzać studia wykonalności dotyczące energii pochodzącej z biogazu

Description

Description

Przeprowadzać ewaluację i ocenę potencjału w zakresie wytwarzania biogazu z materiałów odpadowych. Prowadzić znormalizowane badania w celu określenia całkowitego kosztu własności, a także zalet i wad korzystania z tej formy energii, oraz prowadzić badania naukowe wspierające proces podejmowania decyzji.