Skip to main content

Show filters

Hide filters

sporządzać zestawienie podstawowych materiałów

Description

Description

Sporządzanie wykazu materiałów, komponentów i zespołów oraz określanie ilości potrzebnych do wytworzenia określonego produktu.