Skip to main content

Show filters

Hide filters

zapewniać współpracę między wydziałami

Description

Description

Gwarantować komunikację i współpracę ze wszystkimi jednostkami i zespołami w danej organizacji zgodnie ze strategią przedsiębiorstwa.

Etykieta synonimiczna

zapewniać komunikację między wszystkimi jednostkami w organizacji

zapewniać komunikację w organizacji

zapewniać sprawną komunikację między wydziałami

komunikować się skutecznie z różnymi zespołami

Powiązania