Skip to main content

Show filters

Hide filters

monitorować sprzęt do przetwarzania odpadów

Description

Description

Monitorować działanie sprzętu używanego do przetwarzania i usuwania odpadów niebezpiecznych lub odpadów innych niż niebezpieczne, aby zapewnić jego funkcjonalność i zgodność z przepisami oraz kontrolować go pod kątem usterek.