Skip to main content

Show filters

Hide filters

sporządzać instrukcje architektoniczne

Description

Description

Sporządzać dokument, w którym omawiane są wymogi klienta. W dokumencie tym przedstawia się specyfikacje projektowe i instrukcje dotyczące oczekiwań względem architekta, m.in. w zakresie kosztów, techniki, kwestii estetycznych, społecznych i środowiskowych oraz ram czasowych.

Powiązania