Skip to main content

Show filters

Hide filters

przeprowadzać studia wykonalności dotyczące wodoru

Description

Description

Przeprowadzać oceny dotyczące wykorzystania wodoru jako paliwa alternatywnego. Porównywać koszty, technologie i dostępne źródła na potrzeby produkcji, transportu i magazynowania wodoru. Uwzględniać wpływ na środowisko w celu wsparcia procesu podejmowania decyzji.