Skip to main content

Show filters

Hide filters

widmo fal elektromagnetycznych

Description

Description

Różne długości lub częstotliwości fal elektromagnetycznych, które znajdują się w obrębie widma fal elektromagnetycznych. Długości fal dzielą się na kilka kategorii zależnie od ich długości i poziomu energii, począwszy od fal radiowych o dużej długości fali i niskim poziomie energii, po mikrofale, podczerwień, światło widzialne, ultrafiolet, promieniowanie rentgenowskie, a na koniec krótkie promienie gamma o wysokim poziomie energii.