Skip to main content

Show filters

Hide filters

stosować techniki zadawania pytań na potrzeby oceny

Description

Description

Stosować różne techniki zadawania pytań, takie jak częściowo ustrukturyzowane wywiady, pytania otwarte i zamknięte lub metoda STAR, dostosowane do rodzaju informacji, które mają być zebrane.