Skip to main content

Show filters

Hide filters

zabezpieczać ciężki sprzęt budowlany

Description

Description

Zabezpieczanie ciężkiego sprzętu, takiego jak żurawie wieżowe lub pompy betonowe, przed użyciem, w trakcie i po użyciu w celu zapobieżenia uszkodzeniu maszyny, zagrożeń dla pracowników lub placu budowy. Podejmowanie środków ostrożności, takich jak wycofanie ramienia robota pomp do betonu lub przywrócenie bloku haka z powrotem do pozycji przy wysięgniku.