Skip to main content

Show filters

Hide filters

szacować czas pracy

Description

Description

Przedstawienie dokładnych obliczeń czasu niezbędnego do wypełnienia przyszłych zadań technicznych w oparciu o przeszłe i bieżące informacje oraz obserwacje lub zaplanowanie szacowanego czasu trwania poszczególnych zadań w danym projekcie.

Etykieta synonimiczna

szacować czas wykonania pracy

szacunkowa ocena czasu pracy

określać czas pracy

szacować czas trwania pracy