Skip to main content

Show filters

Hide filters

płyny łatwopalne

Description

Description

Zachowanie się cieczy i gazów, stanowiących poważne zagrożenie wybuchem i pożarem, a także odpowiednie systemy ich manipulacji i skuteczne magazynowanie.