Skip to main content

Show filters

Hide filters

udzielać informacji dotyczących finansowania publicznego

Description

Description

Udzielanie informacji klientom w zakresie dotacji i programów finansowania przydzielonych przez sektor instytucji rządowych i samorządowych na małe i duże projekty w różnych dziedzinach, takich jak promowanie energii ze źródeł odnawialnych.