Skip to main content

Show filters

Hide filters

wypisywać skierowania osobom korzystającym z opieki zdrowotnej

Description

Description

Dokonywanie zgłoszeń do innych specjalistów, w oparciu o wymogi i potrzeby użytkowników systemu opieki zdrowotnej, zwłaszcza gdy uznaje się konieczność dodatkowej diagnostyki lub interwencji w zakresie opieki zdrowotnej.