Skip to main content

Show filters

Hide filters

dobierać spoiwo

Description

Description

Wybrać optymalny metal używany do łączenia metali, taki jak cynk, ołów lub miedzie, w szczególności do spawania, lutowania miękkiego lub twardego.