Skip to main content

Show filters

Hide filters

analizować potrzeby społeczności

Description

Description

Określać konkretne problemy społeczne w danej społeczności i reagować na nie, określać zakres problemu oraz określać poziom zasobów potrzebnych do jego rozwiązania oraz identyfikować istniejące zasoby i zasoby wspólnotowe, które są dostępne w celu rozwiązania tego problemu.