Skip to main content

Show filters

Hide filters

przeprowadzać studia wykonalności dotyczące mini elektrowni wiatrowych

Description

Description

Przeprowadzać ewaluację i ocenę potencjału mini elektrowni wiatrowych. Prowadzić znormalizowane badania w celu oszacowania zapotrzebowania budynku na energię elektryczną, udziału mini elektrowni wiatrowych w całkowitej podaży oraz prowadzić badania naukowe wspierające proces podejmowania decyzji.