Skip to main content

Show filters

Hide filters

współpracować ze specjalistami zajmującymi się zwierzętami

Description

Description

Współpraca z lekarzami weterynarii i innymi specjalistami związanymi ze zwierzętami, przekazując szczegółowe informacje na temat zwierząt, zapisy przypadków i sprawozdania podsumowujące, ustnie, pisemnie lub drogą elektroniczną.