Skip to main content

Show filters

Hide filters

zadawać pytania w trakcie wydarzeń

Description

Description

Brać udział w różnych wydarzeniach, takich jak posiedzenia rady, postępowania sądowe, mecze piłki nożnej, konkursy talentów, konferencje prasowe i zadawać pytania.