Skip to main content

Show filters

Hide filters

przetwarzać wnioski składane przez klientów zgodnie z rozporządzeniem (WE) REACH nr 1907/2006

Description

Description

Odpowiadać na wnioski konsumentów prywatnych zgodnie z rozporządzeniem REACH 1907/2006, zgodnie z którym zawartość substancji chemicznych wzbudzających szczególnie duże obawy (SVHC) powinna być minimalna. Doradzać klientom, jak postępować i chronić się, jeśli obecność SVHC jest wyższa niż oczekiwano.