Skip to main content

Show filters

Hide filters

identyfikować wymagania klientów

Description

Description

Stosować techniki i narzędzia, takie jak ankiety, kwestionariusze, aplikacje ICT, do uzyskiwania, definiowania, analizowania, dokumentowania i utrzymywania wymagań użytkowników dotyczących systemu, usługi lub produktu.