Skip to main content

Show filters

Hide filters

stosować techniki obrazowania 3D

Description

Description

Wdrażać różne techniki, takie jak rzeźbienie cyfrowe, modelowanie krzywej i skanowanie 3D w celu tworzenia, edytowania, konserwacji i wykorzystania obrazów 3D: chmur punktowych, grafiki wektorowej 3D i kształtów powierzchni 3D.