Skip to main content

Show filters

Hide filters

monitorować publiczne punkty zbierania odpadów

Description

Description

Monitorować obiekty i placówki, w których znajdują się punkty recyklingu i gdzie można usuwać odpady z gospodarstw domowych, w celu zapewnienia bezpieczeństwa, zgodności z przepisami oraz publicznego wykorzystania tych obiektów zgodnego z przepisami dotyczącymi odpadów.