Skip to main content

Show filters

Hide filters

przeprowadzać studia wykonalności dotyczące systemów ciepłowniczych i chłodniczych

Description

Description

Przeprowadzać ewaluację i ocenę potencjału systemów ciepłowniczych i chłodniczych. Prowadzić znormalizowane badania w celu określenia kosztów, ograniczeń oraz zapotrzebowania na ogrzewanie i chłodzenie budynków oraz badania naukowe wspierające proces podejmowania decyzji.