Skip to main content

Show filters

Hide filters

zapewniać zgodność z przepisami w zakresie odpadów

Description

Description

Wdrażać i monitorować procedury w przedsiębiorstwach w zakresie zbierania, transportu i utylizacji odpadów, zgodnie z wszelkimi przepisami i wymogami prawnymi.