Skip to main content

Show filters

Hide filters

gromadzić odpady przemysłowe

Description

Description

Gromadzić odpady niebezpieczne lub inne niż niebezpieczne, powstające w wyniku działalności przemysłowej, takie jak farby, chemikalia, przemysłowe produkty uboczne i odpady radioaktywne.