Skip to main content

Show filters

Hide filters

rodzaje polimerów

Description

Description

Istnieją dwa rodzaje polimerów wchodzących w skład wkładek pochłaniających. W pierwszym przypadku polimer jest wstrzykiwany do tego samego strumienia surowca, który dostarcza włókien celulozowych, co powoduje równomierne rozproszenie polimeru w całym produkcie. W drugiej metodzie materiał pochłaniający jest nanoszony na powierzchnię wkładki po jej utworzeniu.

Powiązania