Skip to main content

Show filters

Hide filters

stosować specjalistyczne metody nauczania uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych

Description

Description

Instruować uczniów wymagających specjalistycznej uwagi, często w małych grupach, uwzględniając ich indywidualne potrzeby, zaburzenia i niepełnosprawności. Promować rozwój psychologiczny, społeczny, twórczy oraz fizyczny dzieci i młodzieży, stosując określone metody, takie jak ćwiczenia koncentracji, odgrywanie ról, trening ruchowy i malowanie.