Skip to main content

Show filters

Hide filters

przeprowadzać analizę sprzedaży

Description

Description

Analizować raporty sprzedaży, aby zobaczyć, jakie towary i usługi sprzedawały się dobrze, a jakie nie.